Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Vejledning

Til nye brugere

Registrering og prøvemedlemskab

Alle kan gratis registrere sig i E-skakklubben. Man oplyser navn og emailadresse på registreringssiden og får et password sendt via email (som man opfordres iøvrigt til at ændre efter første login). Det siger sig selv, at det derfor er vigigt, at man oplyser en gyldig emailadresse.

Ved registreringen oprettes der et tre måneders prøvemedlemskab, som gør det muligt for én at udnytte næsten alle klubbens muligheder for at spille skak og kommunikere med andre medlemmer. Man kan deltage i og oprette turneringer, udfordre andre brugere i klubben og sende beskeder til dem. Man kan desuden skrive offentlige bemærkninger („SMS’er“) på websitets forside. Hvis man bliver inviteret på et hold kan man oven i købet spille holdskak.

Hvis man vælger ikke at blive betalende medlem efter at prøveperioden slutter, får man lov til at afslutte ens eventuelt igangværende partier. Efter at det sidste parti er slut kan man stadig i en tid logge sig ind og kontakte andre brugere, men man kan ikke længere spille skak på eskak.dk.

Det er forbudt at registrere sig påny under et nyt navn og emailadresse for at starte en ny prøveperiode. Hvis dette opdages, bliver ens adgang øjeblikkeligt lukket.

Orientering efter første login

Efter man har logget ind, kommer der nogle links i toppen bag teksten: "Mr. x logget ind!" Disse to fører til ens personlige sider og vil være dem, man benytter mest. Første gang man logger ind, er det en god ide, at gå ind under Profil og sætte sig ind i denne underside - stort set alle personlige oplysninger kan rettes her. Man kan fx skifte password til noget man kan huske, skifte brugernavn, e-mail og meget mere. Kig listen omhyggeligt igennem og tænk over dine valg - de styrer den måde, du deltager i klubben på.

Langt de fleste af klubbens medlemmer spiller i øvrigt under sit rigtige navn, og nye brugere opfordres på det stærkeste til at gøre det samme. Det har været vores erfaring, at dette styrker fællesskabet i klubben.

Under Oversigt vil der ikke være noget, lige når du har meldt dig ind. Det er her, du hurtigt kan få overblik over dine aktive partier, om du er i trækket og lignende. Det er også herinde du kan modtage udfordringer, se din statistik, se beskeder fra andre brugere og meget mere. Det er din personlige underside - ingen andre kan se den og det vil være der, du oftest klikker dig ind.

Forsiden har du, når du er logget ind, adgang til interaktion med de øvrige spillere via opslagstavlen (også kaldt SMS’en). Man kan også se annoncer om nye turnerninger og nyheder fra bestyrelsen.

Åbne turneringer er stedet at finde modstandere til et parti skak eller to. Der er altid åbne turneringer, hvor du kan tilmelde dig med et enkelt klik. Mange turneringer er ratede, hvilket vil sige, at dit styrketal (rating - typisk 1300 ved start) ændres efter om du vinder, taber eller spiller remis. Der er adskillige forskellige tidsbegrænsninger, som man kan vælge mellem efter temperament. "Ikke på tid" svarer til, at man har 14 dage pr. træk; et normalt parti vil derved nemt kunne tage flere år!

Bemærk: Hvis du har et ratingtal (fra DSU eller FIDE), der er højere end 1300, opfordres du til at kontakte nogen fra klubbens bestyrelse for at få din startrating rettet - også selv om du endnu ikke har besluttet, om du vil blive betalende medlem.

Medlemskab

Medlemskab af klubben koster 275 kr. årligt og kan betales ved bankoverførsel eller via MobilePay. Betalende medlemmer har adgang til følgende fordele, som prøvemedlemmer ikke har:

 • Mulighed for at deltage i klubturneringen.

 • Mulighed for at danne et nyt hold i holdturneringen eller overtage rollen som holdleder på et eksisterende hold.

 • Stemmeret til klubbens årlige generalforsamling og ret til at stille op som bestyrelsesmedlem eller til andre poster inden for foreningen.

Advarsel: Et medlem må ikke spille samtidigt under to forskellige profiler – også selv om begge profiler er betalende „medlemmer“. Dette anses for snyd og kan i værste fald føre til udvisning af klubben.

Partisiden

Hvis du er i trækket i et parti, vil det fremgå af din oversigtsside, som du har adgang til i toppen af siden efter du har logget ind. Når du klikker dig ind under et parti, hvor du er i trækket, vil du have adgang til at udføre dit træk og eventuelt en hilsen til modstanderen. Hilsner er synlige for alle, som går ind under partiet! Nederst kan du sætte et flueben for remistilbud, hvis der skal følge sådan et med trækket. Der er også mulighed for at opgive på siden. Hvis du vil det, klikker du i "opgiv" og så på "send træk". Du vil så blive spurgt, om du er sikker. Klikker du "ja" er partiet opgivet.

Hvis der bliver sat mat eller pat på brættet, afsluttes partiet med det samme.

Hvis en af spillerne overskrider tidsgrænsen, afsluttes partiet dog først når en af partierne går ind i partiet. Så opdager systemet overskridelsen og registrerer resultatet.

Spillernes navne til venstre for brættet er links til deres visitkort.

Nogle af de vigigste ekstrafunktioner, der er tilgængelige på partisiden:

 • Fejlmelding: Det kan forekomme, at et træk ikke registreres rigtigt i databasen, når det bliver udført. For eksempel kan det se ud som om, det er den forkerte spiller, der er i trækket. I sådanne tilfælde skal man trykke på knappen "Fejlmeld". Så vil en af klubbens administratorer få en besked om, at noget er galt med partiet, og kan efterfølgende få det rettet. Det tager typisk nogle timer at reagere på fejlmeldingen.

 • Notater: Knappen "Notater" åbner et lille vindue, hvor man kan indtaste noter til det aktuelle parti. Disse noter er personlige og kan ikke ses af andre. Det er her du kan holde styr på det, hvis du har fået en god idé eller skal huske på en trækfølge, du har planlagt.

 • Analysebræt Ved tryk på knappen "Analysebræt" kan man åbne et bræt med den aktuelle stilling, hvor man kan flytte brikkerne for at gøre det nemmere at analysere stillingen. Ligesom notaterne er analysen privat og kan ikke ses af andre.

 • Trækliste: Knappen "skjul/vis PGN" skifter mellem at vise eller skjule træklisten. Dette ændrer også standardindstillingen for, om man ser træklisten eller ej, så den samme indstilling vil være aktiv, når man næst åbner et parti.

 • Info: Knappen "Info" viser oplysninger om spillerne og partiet. For eksempel kan man se, hvilken indflydelse på spillernes rating de forskellige mulige resultater har.

Rating

Man tildeles ved indmeldelse 1300 i rating. Som nævnt ovenfor, opfordres man til at få dette rettet, hvis man har et højere ratingtal i det "virkelige" liv. Dette gøres dog kun én gang pr. bruger, og som hovedregel kun kort efter indmeldelsen.

Ratede turneringer ændrer dit styrketal. Hvis du vinder over en spiller, stiger dit rating relativt i forhold til dit og hans ratingtal. Taber du, falder det. Ved remis falder den højstratede lidt i rating (og den lavestratede stiger), men det er ikke meget.

Det "tekniske" for dem, som kender ratingsystemet: Systemet kører med de samme forventede scores, som kendes fra det officielle system. Dog bliver den forventede score ikke 0 (nul) ved en forskel over 735, men 0,95 for den højstratede - dette er altså den højeste forventede score man kan have i E-skakklubben. Man kan derfor vinde rating fra alle spillere, også selvom der er fx 1000 i ratingforskel (men ikke mere end 2 point pr. parti!).

Klubben kører med en fast udviklingskoefficient på 40 point. Der er ingen graduering efter ratingtallet eller efter antal spillede partier. Dette giver en ret "hurtig" ratingudvikling, eller "svingende", hvis det er et bedre ord. Hvert parti rates for sig i den rækkefølge de afsluttes.

Turneringer

Alle partier, der spilles i klubben, indgår i en turnering. Som nævnt kan man tilmelde sig (og selv oprette) turneringer under Åbne turneringer. Selv hvis man udfordrer en bestemt spiller i klubben til et enkelt parti, oprettes der automatisk en turnering, når udfordringen modtages.

Ud over disse informelle, brugeroprettede turneringer er der også klubbens tre store hovedturneringer: Klubturneringen, Knockout og Holdturneringen.

Der er ingen egentlige præmier i klubben, men der er en del prestige tilknyttet de tre store turneringer, og derfor kan man også vinde en (digital) pokal ved at klare sig godt i dem. Hvis et medlem har vundet sådanne pokaler, er der en link på vedkommendes profil til hans eller hendes „Pokalhylde“.

Som altid når to mennesker mødes, kan der forekomme uenighed omkring de skakpartier, der spilles i klubbens turneringer. I hver turnering er der derfor en turneringsleder, der afgør eventuelle tvivlsspørgsmål og konflikter, der opstår undervejs. Hvis en af spillerne er uenig i turneringslederens afgørelse, eller hvis turneringslederen selv er en af parterne i konflikten, så er det klubbens turneringskomité, der træffer den endelige beslutning.

Man finder oplysninger om turneringslederne og turneringskomitéen gennem siden med kontaktpersoner.

Medlemsoplysninger

Brugerlisten

Brugerlisten man kan få oversigt over E-skakklubbens brugere. Som udgangspunkt indeholder listen kun aktive brugere, dvs. dem, der enten er medlemmer eller prøvemedlemmer. Navnene vises med forskellige farver, alt efter, hvor lang tid der er gået, siden vedkommende sidst var i klubben.

Visitkortet

Navnet på den enkelte bruger i brugerlisten er et link til dennes visitkort. Hvis der er vist et lille brev-ikon ud for spilleren, kan han e-mailes via visitkortet. I øvrigt er det også under visitkortet, man kan udfordre brugeren og sende en besked til vedkommende via klubbens lynbeskedsystem. Der vises også et link til brugerens aktive partier og nogle statistiske oplysninger. Desuden kan man selvfølgelig se de personlige oplysninger om brugeren, som vedkommende har valgt at gøre offentlige, fx bopæl, alder og introduktionstekst.

Ferie/ekstratid

Hvis du vil holde ferie fra skakken i E-skakklubben, skal du selv anmelde, hvor mange dage du holder. Dette foregår ved at du går ind på din Profil-side og klikker på knappen "Ferie/ekstratid". Så vises der den kort forklaring af systemet og mulighed for at vælge, hvor mange dage man ønsker at tilføje til ens betækningstid i ens igangværende partier.

Nye brugere får tildelt 7 dages ferietid. 70 dage efter indmeldelsen begynder de at indtjene flere feriedage, og derefter tilføjes der en feriedag hver 10. dag, indtil der står 21 feriedage til rådighed. Man kan aldrig have flere end 21 feriedage ad gangen.

Bemærk, at i partier med 5 dages total betænkingstid pr. spiller kan man ikke holde ferie. Feriedagene har kun indflydelse på partier med længere betænkningstid.

Selv om man "holder ferie" kan man godt trække i alle ens aktive partier. En bedre betegnelse ville derfor måske være “ekstratid”.

Snyd og tilladte hjælpemidler

E-mail-skakken (og dermed E-skakklubben) har sine rødder i k-skakken. Fra praksis omkring k-skakken er hentet følgende principper, som er gældende for partier i E-skakklubben:

Tilladte hjælpemidler

 • Det er tilladt at stille en aktuel stilling op på brættet og at analysere på stillingen ved at flytte rundt på brikkerne. Det er også tilladt at skrive disse analyser eller konklusioner på dem ned på papir eller i elektronisk form.

 • Det er tilladt at slå givne stillinger op i relevante åbningsbøger, i eventuelle partisamlinger eller for eksempel i slutspilsværker om teoretisk gevinstførelse ved givne materialefordelinger. Det er også tilladt at spille efter anvisningerne i midtspilslærebøger som for eksempel "Mit system" af Nimzowich. Al anvendelse af bøger i elektronisk form er ligeledes tilladt.

 • For databaser (partisamlinger i elektronisk form) gælder, at man har udelukkende lov til at benytte dem som en slags opslagsværk, dvs. for at se, hvad andre har tidligere spillet i en given stilling, eller hvilke træk, der er mest populære i stillingen. Man må til gengæld aldrig benytte sig af databasens analysefunktion i forbindelse med stillinger fra igangværende partier på eskak.dk.

Forbudt og at betragte som snyd

 • Det er ikke tilladt at diskutere sine partier med andre spillere, mens de er under afvikling. Således er det heller ikke tilladt, at stille brikkerne op henne i klubben og lige lade klubmesteren komme med forslag til videre planer.

 • Hvis der skulle være to personer i samme husstand, der begge spiller i klubben, skal de således have hver sin brugerprofil og under ingen omstændigheder assistere hinanden med partierne, mens de er i gang.

 • Det er totalt forbudt at anvende skakcomputere, skakspillende programmer eller anden form for computergenereret analysehjælp til at finde frem til sine træk i E-skakklubben! Computeranalyse er først tilladt, efter at partiet er slut, og kun forudsat, at den analyserede stilling ikke forekommer i et andet aktivt parti.

Hvis du følger disse retningslinier og kan sige ærligt, at du har fundet frem til trækket selv, er du på sikker grund!

Hovedturneringer

Klubturnering

Klubturneringen afvikles i 11-mandsgrupper. Indplacering i grupperne sker efter aktuel rating, det vil sige det ratingtal man havde, da invitationen blev offentliggjort. De ti partier afvikles med 2 måneder til hver spiller til hele partiet. Hver spiller har fem sorte og fem hvide partier; startnummer fordeles ved lodtrækning.

I den øverste gruppe spilles der omkamp om klubmesterskabet ved ligestilling. I alle øvrige grupper deles gruppesejren. I alle grupper giver gruppesejr en virtuel pokal, som vil blive vist på spillerens visitkort under "pokalhylde". Vinderen af den øverste gruppe har ret til at kalde sig klubmester i E-skakklubben indtil afslutningen af næste klubturnering.

Ved ligestilling i øverste gruppe afvikles omkamp over to partier - med henholdsvis hvid og sort til hver - med 30 dages betænkningstid. Dette gælder også, hvis der er tre eller flere spiller på ligestilling. Til klubmester udråbes den, som opnår fleste point i omkampen. Ved fornyet ligestilling udråbes lavestratede spiller til klubmester. Dette vurderes altid på det fastfrosne ratingtal, som fremgår af den aktuelle klubturnerings hovedoversigt. Ved ens ratingtal deles titlen som klubmester.

Knockout

Knockoutturneringerne afvikles med 20 dage til hver spiller. Hver spiller har mulighed for at benytte sin ferietid/ekstratid, hvorfor en runde kan vare noget længere end de 40 dage. Der spilles mini-matcher over 3 partier. Der trækkes lod om, hvem der får to sorte partier. Vinderen af matchen går videre til næste runde af knockout'en. Vinderen af finalerunden har retten til at kalde sig Knockoutmester indtil afslutningen af næste knockout og får en virtuel pokal til sin pokalhylde på visitkortet.

Ved ligestilling i den ordinære match går spilleren med de to sorte partier videre. Ratingtallet fastfryses for hver KO-turnering for sig; vurderingen er derfor baseret på det ratingtal, man havde ved turneringens opstart, det vil sige invitationstidspunktet. Det er dette tal, som afgør seedningen. De 32 højestratede seedes, og sidder over i 1. runde.

Alle useedede pladser fordeles ved opstart af 1. runde ved lodtrækning. Kan en KO-turnering ikke besættes fuldt ud med spillere, fyldes den i 1. runde op med oversiddermodstandere, der betegnes "Mr. X". Mod disse bedes man udføre et træk, hvor man har hvid, så "Mr. X" kan komme til at opgive partiet.

Uanset hvor langt man kommer i knockout'en optjener man ranglistepoint til knockoutranglisten. Ved at tilmelde sig en knockout får man ét point. Ved at avancere til 2. runde får man tre point. Ved at avancere til 3. runde får man seks point. Ranglisten og den fulde oversigt over pointsystemet findes på Knockout-undersiden → Rangliste. Hvert år i januar afvikles en årsfinale blandt de otte spillere, som har fået flest ranglistepoint det forgangne år. Det er ikke altid alle otte der ønsker at spille, så man kan godt være heldig at få en invitation til årsfinalen selvom man ligger nr. ni eller ti.

Holdturnering

Afvikling

Holdturneringen afvikles i grupper af op til 7 hold med hver 4 mand. Turneringen afvikles med op til seks samtidige partier mod det tilsvarende bræt på de øvrige hold. Betænkningstiden er 30 dage til hele partiet for hver spiller.

Op- og nedrykning afhænger af antallet af hold i hver division. Når der er 6 eller 7 hold i hver division, så vil der normalt være to oprykkere, mens de to lavestscorende normalt rykker ned. Når der til gengæld kun er 4 eller 5 hold, så der der kun én op- eller nedrykker. Ved ligestilling mellem to holds brætpoint (ved op- og nedrykning) gælder følgende for, hvilket hold, der rykker op:

 1. Flest brætpoint
 2. Flest matchpoint
 3. Vinderholdet i den indbyrdes match
 4. Det hold, som har vundet på det højstplacerede bræt (i indbyrdes match)
 5. Holdet med det laveste gennemsnitsrating.

Hvis to hold har ens brætpoint og matchpoint, har spillet 2-2 indbyrdes i form af 4 remiser og har samme gennemsnitsrating, så trækkes der lod om, hvem der rykker op.

OBS: Der kan i særlige tilfælde være hold, der ikke rykker eller ned, hvis det tilmeldte antal hold varierer i forhold til forrige turnering.

Alle divisionsvindere får en virtuel pokal til deres visitkort.

Oprettelse og administration

Alle medlemmer kan oprette hold i Eskakklubben. Alle spillere i klubben kan deltage på hold, hvis de bliver inviteret til det af en holdleder. Er man prøvemedlem kan man altså godt deltage i holdturneringen, men melder man sig ikke ind, får man kun lov til at spille den aktuelle turnering færdig, hvorefter man spærres til fremtidige turneringer. Nyoprettede hold indplaceres så vidt muligt i divisionerne efter deres gennemsnitsrating, i den første sæson, de deltager i. Derefter gælder de almindelige op- og nedrykningsregler (se Holdturnering → Afvikling). Hvis et hold har siddet en eller flere sæsoner over, indplaceres det så vidt muligt efter rating, når det deltager igen.

Den, som har oprettet holdet, har status af holdleder. Holdlederen kan invitere andre til at spille på holdet. Denne invitation kan være åben, ratingbegrænset eller stilet til en bestemt navngiven spiller. Man kan kun spille på ét hold. Hvis man ønsker at skifte hold, skal man bede sin aktuelle holdleder om at blive slettet fra holdet. Dette sker ved at holdlederen klikker på det røde "X" ud for navnet på spilleren på holdets stamkort. Derefter vil den nye holdleder kunne lave en invitation. Holdlederen kan kun foretage administration af holdet mellem sæsonerne. Mens en sæson kører, er holdene låst.

Holdlederen kan ikke slette sig selv fra holdet. Hvis man ønsker at overgive holdlederfunktionen til en anden på holdet, skal man skrive til Baldur. Det samme gælder, hvis man ønsker holdet slettet. Ønsker man at blive sat af et hold, hvor holdlederen er inaktiv, skal man kontakte Michael.

Mellem sæsonerne kan holdlederen flytte spillerene op og ned mellem brædderne og sætte folk af og invitere nye. Derefter skal holdet klarmeldes - det sker ligeledes på holdets stamkort. Hvis et hold ikke klarmeldes, deltager det ikke i den efterfølgende sæson.

På holdets stamkort findes en privat chat, hvor man kan skrive til sine holdmedlemmer. Når man gør det, ser de øvrige spillere et lille ikon ud for deres navn i toppen som viser, at der er skrevet nyt i chatten. Det er strengt forbudt at diskutere varianter med hinanden, mens partierne afvikles.

E-skakklubbens historie

E-skakklubben blev stiftet af Brian Lundgaard i 2001. Han siger:

E-skakklubben er et privat initiativ, som opstod ved en komplet tilfældighed i efteråret 2001: Jeg havde i et par dage kigget på at lave en metode, som gjorde det muligt for mig og en meget god skakven i Island at spille et spil en gang i mellem, når vi havde tid (gerne uden det kostede os noget - jeg var studerende). Jeg fik lavet noget, som virkede og kom til at nævne det for nogle klubkammerater. Blandt dem, var der en, som gerne ville have en match med sin skakkammerat i Grækenland, så jeg måtte skrive noget, som tillod dem, selv at oprette matcher. Så rullede lavinen!

I de efterfølgende år programmerede Brian systemet helt om mindst to gange. En udgave af den som i hovedtræk ligner det nuværende eskak.dk var klar allerede i 2005.

Efterhånden som årene gik havde Brian dog mindre og mindre tid til at tage sig af klubbens anliggender, og pga. tekniske ændringer blev koden bag websitet mere og mere forældet. Endnu mere alvorligt var det, at sponsorsystemet, der skulle dække omkostningerne omkring eskak.dk, viste sig ikke at være tilstrækkeligt, og Brian var nødt til at betale meget af egen lomme.

I starten af 2023 meldte Brian derfor ud, at han ville trække sig. Enten skulle der findes en ny model eller eskak.dk skulle nedlægges. De mest aktive brugere dannede i efteråret 2023 en forening, der skulle drive klubben videre.

Et par IT-kyndige medlemmer moderniserede koden bag websitet og flyttede det til en ny server i november 2023. Ved årsskiftet 2024 gik klubben over til den nuværende model, der går ud fra, at størstedelen af websitets brugere er medlemmer af foreningen, og at det er deres kontingent, der finanserer den tekiske drift.