Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Vejledning

Tilbage til hovedmenuen - Fasthold hovedmenu

Brugerlisten

Generelt
Dette er stedet, hvor man kan få oversigt over E-skakklubbens brugere. Som udgangspunkt indeholder listen kun de brugere, som har været online i klubben indenfor de sidste 14 dage. Man kan dog vælge at vise alle brugere, eller kun at vise de nyest indmeldte brugere. De to sidste lister kan kun sorteres efter rating. Vælger man at klikke på en af de andre sorteringsformer, vil man ryge tilbage til listen over brugere indenfor de sidste 14 dage. Der gemmes en cookie med navnet på den valgte liste, så valget vil være det samme næste gang man går ind under brugerlisten.

Der skal overføres rigtigt mange informationer for at listen kan skrives, så det er vigtigt at være tålmodig, når man bruger brugerlisten. Især den komplette liste over alle sitets brugere gennem tiderne kan være længe om at loade (selv på en god internetforbindelse). Dog kan man til dels selv vælge det, idet man kan få listen vist 15, 30 eller 60 brugere af gangen. Har man behov for at se hele listen på een gang (eller en meget hurtig forbindelse), kan man klikke i bunden ud for intervallerne på "vis alle". Denne indstilling huskes indtil man klikker på "vis 15", "30" eller "60" i bunden af listen.

Søgning
Hvis man vil søge efter en bestemt bruger, kan man bruge søge-feltet. Der skal skrives mindst tre bogstaver. Søgningen fortages i både for- og efternavn på alle spillere i databasen, med undtagelse af dem, som har meldt sig ud af klubben. Søgningen tager ikke hensyn til små og store bogstaver, men viser alle resultater, som matcher søgestrengen.

Oplysninger i linjen
Navnet på den enkelte bruger er et link til dennes visitkort. Hvis der ud for spilleren står "online", kan man invitere spilleren til chatten ved at klikke på teksten "online". I øvrigt er det under visitkortet, man kan udfordre brugeren. Under visitkortet kan man se brugerens aktive partier, hans statistik og i visse tilfælde også en liste over hans afsluttede turneringer. Et stort "H" i brugerlisten viser, at brugeren er tilmeldt en hold i holdturneringen

Statussystemet
Listen kan sorteres efter rating (default), alfabetisk efter navn eller efter bopæl, efter antal afsluttede partier, efter ratingtilvækst, efter status og efter antal træk udført pr. dag. For sortering efter rating gælder, at hvis man klikker på "rating" igen, så bliver listen sorteret modsat, så de lavestratede kommer først. Statussystemet er udtænkt til at opdele brugerne i forskellige kategorier, som hver især har forskellige rettigheder. Som nyindmeldt har man ny-status; den skifter til normal-status når man har spillet 100 træk i klubben (det har vist sig, at det ikke behøver tager mere end 4-5 timers medlemskab, hvis man gør sig umage). Det kræver normal-status at tilmelde sig knockout-turneringer og klubturneringer, men ellers har man som nyindmeldt adgang til alle dele af klubben. Når man har spillet 300 partier eller opnået 150 point overgår man til høj-status. Er man admin, turneringsleder eller har man lavet 500 point eller spillet 1.000 partier, skifter man til VIP-status og har ret til at oprette hold til holdturneringen. Samme ret kan opnås som sponsor af klubben.