Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Vejledning

Tilbage til hovedmenuen - Fasthold hovedmenu

Holdturnering

Afvikling
Holdturneringen afvikles i grupper af 7 hold med hver 4 mand. I nogle af de nederste grupper vil der kunne være 6 hold, sådan som det nu går op med antallet af tilmeldte hold. Turneringen afvikles med seks samtidige partier mod det tilsvarende bræt på de øvrige hold. Betænkningstiden er 1 måned til hele partiet for hver spiller.

De to højstscorende hold i hver division er garanteret oprykning. De to lavestscorende rykker ned. Ved ligestilling mellem to holds brætpoint (ved op- og nedrykning) gælder følgende for, hvilket hold, der rykker op:

1. Flest brætpoint
2. Flest matchpoint
3. Vinderholdet i den indbyrdes match
4. Det hold, som har vundet på det højstplacerede bræt (i indbyrdes match)
5. Holdet med det laveste gennemsnitsrating.

Hvis to hold har ens brætpoint og matchpoint, har spillet 2-2 indbyrdes i form af 4 remiser og har samme gennemsnitsrating, så trækker jeg lod om, hvem der rykker op.

Alle divisionsvindere får en virtuel pokal til deres visitkort.

Oprettelse og administration

Alle spillere med VIP-status (se dette under Bruger-listen) og alle sponsorere kan oprette hold i Eskakklubben. Alle spillere i klubben kan deltage på hold, hvis de bliver inviteret til det af en holdleder. Nyoprette hold indplaceres i divisionerne efter deres gennemsnitsrating i den første sæson, de deltager i. Derefter gælder de almindelige op- og nedrykningsregler (se Holdturnering -> Afvikling). Hvis et hold har siddet en eller flere sæsoner over, indplaceres det efter rating, når det deltager igen.

Den, som har oprettet holdet, har status af holdleder. Holdlederen kan invitere andre til at spille på holdet. Denne invitation kan være åben, ratingbegrænset eller stilet til en bestemt navngiven spiller. Man kan kun spille på ét hold. Hvis man ønsker at skifte hold, skal man bede sin aktuelle holdleder om at blive slettet fra holdet. Dette sker ved at holdlederen klikker på det røde "X" ud for navnet på spilleren på holdets stamkort. Derefter vil den nye holdleder kunne lave en invitation. Holdlederen kan kun foretage administration af holdet mellem sæsonerne. Mens en sæson kører, er holdene låst.

Holdlederen kan ikke slette sig selv fra holdet. Hvis man ønsker at overgive holdlederfunktionen til en anden på holdet, skal man skrive til mig (Brian). Ønsker man at blive sat af et hold, hvor holdlederen er inaktiv, skal man ligeledes skrive til mig. Det samme gælder, hvis man ønsker holdet slettet.

Mellem sæsonerne kan holdlederen flytte spillerene op og ned mellem brædderne og sætte folk af og invitere nye. Derefter skal holdet klarmeldes - det sker ligeledes på holdets stamkort. Hvis et hold ikke klarmeldes, deltager det ikke i den efterfølgende sæson.

På holdets stamkort findes en privat chat, hvor man kan skrive til sine holdmedlemmer. Når man gør det, ser de øvrige spillere et lille ikon ud for deres navn i toppen som viser, at der er skrevet nyt i chatten. Det er strengt forbudt at diskutere varianter med hinanden, mens partierne afvikles. Jeg læser ikke den private chat mellem spillerene på andre hold, men det kan jeg, og jeg gør det, hvis der opstår tvivl om, om der snydes på denne måde.