Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Vejledning

Tilbage til hovedmenuen - Fasthold hovedmenu

Åbne turneringer

Generelt

Man skal være logget ind, for at kunne tilmelde sig de åbne turneringer. Er man det, vil der være et link til højre, hvor der står "tilmeld". Man kan kun se de åbne turneringer, man selv har adgang til at deltage i. Med det samme man klikker, er man tilmeldt. Derefter vil man øverst på siden se en liste over de turneringer, man er tilmeldt. Her kan man også framelde sig igen. Det gør man på det røde link - "frameld" - med det samme man klikker her, slettes man fra turneringen.

De åbne turneringer vises på en ordnet liste gående fra få deltagere til mange. Der vises i listen, hvor mange deltagere der allerede er tilmeldt den enkelte turnering. Samtidig er dette (fx "2 spillere") et link. Hvis man klikker her, får man navnene på de spillere, der er tilmeldt og deres spil-farve oplyst (hvor det er relevant). Hvis man i stedet klikker på det overordnede link "tilmeldt" (øverst i listen og med fed), så vises spillernavnene for samtlige åbne turneringer.

Når der efter en turnerings navn står "(tema)" er turneringen en tematurnering. Alle partier i turneringen vil starte i en bestemt tema-stilling. Ved at klikke på "(tema)" får man vist den stilling, partierne starter med.

Hvis man allerede er tilmeldt 5 åbne turneringer, kan man ikke tilmelde sig flere, før nogle af dem går igang. Man kan også være udelukket fra en turnering på grund af ratingbegrænsninger, som man ikke lever op til.

Oprettelse
Alle kan oprette turneringer. Bortset fra ratingbegrænsninger og eventuelle blacklistninger, kan alle spillere tilmelde sig de turneringer, man opretter. Dog kan man oprette turneringer med kodeordsbeskyttelse. I så fald kan ingen tilmelde sig, før opretteren giver dem kodeordet. Når man opretter en turnering, bliver man selv automatisk tilmeldt. Derfor kan man ikke oprette en turnering, som man ikke selv har rating til at deltage i.

Hvis man vælger 'Skift til tematurnering', får man adgang til en liste over de åbninger, der findes i klubbens temabibliotek. Når man vælger én, vil alle partier i denne turnering starte i den givne stilling.

Er man allerede tilmeldt 5 åbne turneringer, vil man midlertidigt være udelukket fra at oprette flere. Dette ændrer sig så snart en af dem går igang.

Ved oprettelse af turneringstypen "To mand, et parti" og "5 partier, en farve" skal man være opmærksom på at vælge farve (hvid eller sort), når man opretter turneringen.
Turneringstyper

I skrivende stund findes følgende typer:

* To mand, et parti: Ét parti mod én anden spiller. Det er angivet ved den åbne turnering, om man får sort eller hvid.
* 2 mand, to partier: En match over to partier, een med sort og een med hvid.
* 2 mand, ti partier: Ti partier mod den samme spiller; de spilles et parti af gangen. Når et parti er afsluttet, begynder det næste automatisk indtil alle ti er spillet færdig.

For disse tre typer gælder, at de i stedet kan oprettes som udfordringer til en bestemt spiller. I så fald skal man via deres visitkort, hvor man kan finde adgang til at lave målrettede udfordringer. Under "Spil skak" er der en liste over de spillere, man kan udfordre.

* 4 mand, en runde: En 4-mandsturnering med et parti mod hver af de tre andre.
* 4 mand, to runder: En 4-mandsturnering med to partier mod hver af de tre andre.
* 6 mand, to runder: Dobbeltrundigt mod 5 andre spillere. Vær opmærksom på, at dette giver 10 samtidige partier.
* 10 mand, en farve: 10-mandsturnering, hvor man spiller enten kun hvid eller kun sort. Man spiller altså kun 5 partier. Specielt velegnet til tematurneringer.
* 11 mand, en runde: Giver også 10 samtidige partier, men kun et parti mod hver af de andre spillere.

Alle turneringstyper kan være ratingbegrænsede i hvem der kan modtage dem og kan have mange forskellige tidsbegrænsninger. Er man blacklistet af en spiller, som tidligere har tilmeldt sig turneringen, er man udelukket fra at deltage i den. Hvis det er angivet, at en turnering er ratet, vil resultaterne ændre spillerenes ratingtal (styrketal).

Tidsbegrænsningen "14 dage pr. træk" er et særtilfælde, idet man blot, indenfor 14 dage efter modstanderens sidste træk, skal gøre et træk for ikke at tabe på tid. De øvrige tidsbegrænsninger skulle være selvforklarende: Man har fra 5 dage til 4 måneder til hele partiet - tiden går når man er i trækket (også mens man sover). Hvis man spiller turneringer med 5 dage til hele partiet, skal man være opmærksom på, at ferie- og ekstratidssystemet ikke giver mere tid i disse turneringer.