Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Vejledning

Tilbage til hovedmenuen - Fasthold hovedmenu

Åbne turneringer

Turneringstyper

I skrivende stund findes følgende typer:

* To mand, et parti: Ét parti mod én anden spiller. Det er angivet ved den åbne turnering, om man får sort eller hvid.
* 2 mand, to partier: En match over to partier, een med sort og een med hvid.
* 2 mand, ti partier: Ti partier mod den samme spiller; de spilles et parti af gangen. Når et parti er afsluttet, begynder det næste automatisk indtil alle ti er spillet færdig.

For disse tre typer gælder, at de i stedet kan oprettes som udfordringer til en bestemt spiller. I så fald skal man via deres visitkort, hvor man kan finde adgang til at lave målrettede udfordringer. Under "Spil skak" er der en liste over de spillere, man kan udfordre.

* 4 mand, en runde: En 4-mandsturnering med et parti mod hver af de tre andre.
* 4 mand, to runder: En 4-mandsturnering med to partier mod hver af de tre andre.
* 6 mand, to runder: Dobbeltrundigt mod 5 andre spillere. Vær opmærksom på, at dette giver 10 samtidige partier.
* 10 mand, en farve: 10-mandsturnering, hvor man spiller enten kun hvid eller kun sort. Man spiller altså kun 5 partier. Specielt velegnet til tematurneringer.
* 11 mand, en runde: Giver også 10 samtidige partier, men kun et parti mod hver af de andre spillere.

Alle turneringstyper kan være ratingbegrænsede i hvem der kan modtage dem og kan have mange forskellige tidsbegrænsninger. Er man blacklistet af en spiller, som tidligere har tilmeldt sig turneringen, er man udelukket fra at deltage i den. Hvis det er angivet, at en turnering er ratet, vil resultaterne ændre spillerenes ratingtal (styrketal).

Tidsbegrænsningen "14 dage pr. træk" er et særtilfælde, idet man blot, indenfor 14 dage efter modstanderens sidste træk, skal gøre et træk for ikke at tabe på tid. De øvrige tidsbegrænsninger skulle være selvforklarende: Man har fra 5 dage til 4 måneder til hele partiet - tiden går når man er i trækket (også mens man sover). Hvis man spiller turneringer med 5 dage til hele partiet, skal man være opmærksom på, at ferie- og ekstratidssystemet ikke giver mere tid i disse turneringer.