Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Vejledning

Tilbage til hovedmenuen - Fasthold hovedmenu

Ofte stillede spørgsmål

Snyder med computer
Spørgsmål: "Min modstander snyder og bruger computer. Hvad gør jeg?"

Svar: "Det er totalt forbudt at anvende skakcomputere, skakspillende programmer eller anden form for computergenereret analysehjælp til at finde frem til sine træk i E-skakklubben. Hvis man får mistanke om, at det foregår, skal man underrette mig om det. Man må ikke selv give sig til at skælde spilleren ud og kalde ham navne eller hænge ham ud på forsiden. Jeg vurderer, om der er sket en overtrædelse og giver advarsler, hvis det er nødvendigt."


I øvrigt om snyd og tilladte hjælpemidler

E-mail-skakken (og dermed E-skakklubben) har sine rødder i k-skakken. Fra praksis omkring k-skakken er hentet følgende principper, som er gældende for partier i E-skakklubben:

Tilladte hjælpemidler
Det er tilladt at stille en aktuel stilling op på brættet og at analysere på stillingen ved at flytte rundt på brikkerne. Det er også tilladt at skrive disse analyser eller konklusioner på dem ned på papir eller i elektronisk form. Ved hvert parti er der til det formål sat en knap ("notat") som er link til en side, hvor man kan samle den slags noter om partiet. Det er, uanset hvor hurtigt modstanderen trækker, tilladt at sove på stillingen, tænke over den i dagevis, analysere på den i toget og evt. sove på den igen. Taber man på tid, har man tabt.

Det er tilladt at slå givne stillinger op i relevante åbningsbøger, i eventuelle partisamlinger eller for eksempel i slutspilsværker om teoretisk gevinstførelse ved givne materialefordelinger. Det er også tilladt at spille efter anvisningerne i midtspilslærebøger som for eksempel "Mit system" af Nimzowich. Al anvendelse af bøger i elektronisk form er ligeledes tilladt. For databaser (partisamlinger i elektronisk form) gælder, at de ikke må være udstyret med analysefunktion; databasen skal anvendes som man ville anvende ECO (eller lignende papir-partisamlinger), hvorefter man selv træffer beslutningen om, hvad man vil trække. En stor onlinedatabase kan findes på www.chesslive.de. Til brugere, som ikke er vant til at benytte disse store databaser skal lyde denne advarsel: Det er ingen garanti for trækkenes uigendrivelighed, at du kan finde et parti, hvor hvid vandt fra den stilling, du har. Oftest ved man ikke, hvor stærke spillerne er, eller om den ene havde slem hovedpine den dag.

Forbudt og at betragte som snyd
Det er ikke tilladt at diskutere sine partier med andre spillere sålænge de er under afvikling. Således er det heller ikke tilladt at stille brikkerne op henne i klubben og lige lade klubmesteren komme med forslag til videre planer. Dette er tilsyneladende et gråzone-område indenfor k-skakken, men ubønhørligt forbudt i E-skakklubben.

Det er totalt forbudt at anvende skakcomputere, skakspillende programmer eller anden form for computergenereret analysehjælp til at finde frem til sine træk i E-skakklubben. Derimod er det tilladt at benytte computeranalyse på sine afsluttede partier og benytte den erfaring, man gør sig, i fremtidige partier med samme åbning, tema eller lignende.

Hvis du følger disse retningslinier og kan sige ærligt, at du har fundet frem til trækket selv, er du på sikker grund.