Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Holdturneringen

Alle med VIP-status og alle sponsorer kan oprette hold og være holdledere. Alle klubbens medlemmer kan spille på et hold, hvis de bliver inviteret til det. Invitationer kan være ratingbegrænsede.
Zhezz
1Ronny Pradon (2060)
2Kenneth Jørgensen (2008) (H)
3Alexander Sølvsten (1368)
4Jonny Jacobsen (1044)

Ratingsnit:1620
1. 2. 3. 4.

<-|->